Overgang naar Dorpskerk

  Restauratie 11

  Restauratie 10

  Restauratie 09

  Restauratie 08

  Restauratie 07

   Restauratie 06

    Restauratie 05

    Restauratie 04

    Restauratie 03

    Restauratie 02

    Restauratie 01

   Ark van Noach 

   Startzondag 2012

    Kerst 2011

 

    Schuurdienst PGM 2011

 

    Gemeentezondag 2010