In die dienst in de Vennekerk is ds. Gert Wybe van der Werff verbonden aan de streekgemeente Oost-Groningen en hij is nu als predikant werkzaam in de gemeenten van De Dollert en Winschoten.


De laatste voorbereidingen in de consistorie

Het welkom van de ouderling van dienst Gerard de Groot

De dienst van de verbintenis

De dienst van de verbintenis

Woord van welkom door de voorzitter streekkerkenraad Watze Bokma

Ds. Gert Wybe van der Werff

Ds. Bert L. van der Woude

Ds. Gert Wybe van der Werff

Aart de Goojer zingt het lied; ‘Die mij droeg op adelaarsvleugelen’

Bloemen van de voorzitter kerkenraad Bovensmilde

Symbolische schikking

 

 

Symbolische schikking: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN.

De cirkel van de rode rozen staat symbool voor de plaatsen in de streekgemeente.

In de schikking is klimop verwerkt, symbool voor vertrouwen, ook is er een braamtak te zien, een verwijzing naar God die aan Mozes verscheen in de brandende braamstruik.

Voor de schikking is zand gestrooid, zandpaden als symbool voor de weg die we gaan.

Bij de schikking staat een Bijbel, symbool voor waarheid en er is een schaaltje water, symbool voor het leven.

De schikking verwijst naar de tekst uit Johannes 14, de Evangelielezing van deze zondag.

De schikking is gemaakt door gemaakt door Jan Pieter Nuninga, lid van de beroepingscommissie.