Welkom op de website van de
protestantse gemeenschap te Meeden
Deze gemeenschap behoort tot de Protestantse Kerk Nederland en maakt deel uit van de protestantse gemeente te Oost-Groningen.

 

 

NB: deze website gaat binnenkort verhuizen.

Het nieuwe adres is: www.pknmeeden.nl

Actueel

Berichten van uw kerkenraad

 

 

1.     Energie en Erediensten.

 

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de hoge energieprijzen ons dwingen om na te denken over de vraag of we de kosten van wekelijkse erediensten nog kunnen dragen. Onze mooie oude kerk vraagt te veel verwarming.

In samenspraak met het College van Kerkrentmeesters is besloten om het aantal diensten in onze kerk tot Pasen 2023 te beperken. Het advies is ook: houd uw jas aan tijdens de dienst.

Op de zondagen dat er geen dienst is bent u van harte welkom in de kerken van Scheemda en Winschoten.

Het rooster van kerkdiensten ziet er als volgt uit:

 

1 jan

11.00 u

Meeden

Ds. Praamsma

Nieuwjaarsdag

 

8 jan

09.30 u

Geen dienst

Scheemda

Winschoten

 

15 jan

11.00 u

Meeden

Pastor Huizing

 

 

22 jan

09.30 u

Geen dienst

Scheemda

Winschoten

 

29 jan

09.30 u

Fusiedienst

Scheemda

 

 

5 feb

09.30

Regiodienst

Scheemda

 

 

12 feb

11.00 u

Meeden

Pastor Huizing

 

 

19 feb

09.30

Geen dienst

Scheemda

Winschoten

 

26 feb

11.00 u

Meeden

Ds. Verspuij

 

 

5 mrt

11.00 u

Meeden

Pastor Huizing

 

 

 

19.00 u

Meeden

Ds. Rienstra

vesper

 

12 mrt

09.30

Geen dienst

Scheemda

Winschoten

 

19 mrt

11.00 u

Meeden

Ds. Van der Woude

 

 

26 mrt

09.30

Geen dienst

Scheemda

Winschoten

 

2 apr

11.00 u

Meeden

Ds. Offringa

 

 

9 apr

09.30

Scheemda

 

1e Paasdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Vrijwilligers gevraagd voor de zondagsdiensten na de fusie (29 januari 2023)

 

De fusie van de 5 bestaande gemeenten tot de Protestantse Gemeente te Oost-Groningen zorgt er voor dat er een kerkenraad komt, met plaatselijk commissies. Twee van de huidige kerkenraadsleden, Nel Walvius en Lucie Bontjer, krijgen straks zitting in de nieuwe kerkenraad. Dat zal voor hen een forse taakverzwaring betekenen. De andere drie kerkenraadsleden hebben aangegeven dat zij voorlopig (tot de zomer) nog wel dienst willen blijven doen op de zondag.

 

Na 29 januari wordt het zo dat er (hopelijk) een ambtsdrager is die de voorganger welkom heet, het consistoriegebed uitspreekt, de kaarsen aansteekt en de mededelingen doet. Wij zoeken vrijwilligers (een per dienst) die na de dienst meehelpen met het tellen van de collectes.
Wij zoeken ook vrijwilligers die af en toe als dienstdoend gemeentelid de taken van ambtsdrager van dienst willen vervullen.
Kerk-zijn doe je samen, vieren doe je met elkaar. Helpt u mee?

U kunt zich aanmelden bij een van de kerkenraadsleden rechtstreeks of na de dienst.

 


#Ikredhetnietmeer

De diaconaal consulent Oost Groningen wil middels dit artikel deze zaak onder uw aandacht brengen.
Om het te lezen: klik hier! (of onder Aktiviteiten in het linker menu)